Jasielskie Legendy

Legendy wywodzą się z nieustannej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Legenda to rodzaj opowieści ludowej o postaciach bądź wydarzeniach historycznych lub częściowo wymyślonych, nasyconej elementami fantazji niezwykłości cudowności utrwalonej w pamięci mieszkańców regionu. Zachowały się one do naszych czasów w formie przekazów ustnych bądź zapisanych. Są jednocześnie o wiele bliższe historii niż bajka ludowa gdyż w części mniejszej lub większej zawierają się w prawdziwych i realnych dziejach oraz znacznie bliżej związane są z konkretnymi obrzędami zwyczajami i tradycja. Każdy pamięta ze pierwszy kontakt z rodzimą historia miał właśnie dzięki legenda które opowiadali nam rodzice i dziadkowie. To z pewnością właściwą forma zachęty do bliższego poznania dziejów i dziedzictwa kulturowego naszego regionu” Dlatego by przypomnieć wam czasy dzieciństwa stworzyliśmy dla was menu opisujące dzieje naszego miasta i łącząc się w smaku przybliży historie Jasła. Sprawdź poniżej Legendy opracowane przez wybitnego jasielskiego historyka Pana Wiesława Hapa.